Nơi ra quyết định Tổng khởi nghĩa trong Cách mạng Tháng Tám 1945

Quốc dân Đại hội ở đình Tân Trào được coi như Hội nghị Diên hồng lần thứ hai trong lịch sử nước ta. Từ ngôi đình này, Lệnh tổng khởi nghĩa đã được thông qua, lá phát súng báo hiệu cho sự bắt đầu của cuộc Cách mạng Tháng Tám...

  • Noi ra quyet dinh Tong khoi nghia trong Cach mang Thang Tam 1945
  • Noi ra quyet dinh Tong khoi nghia trong Cach mang Thang Tam 1945-Hinh-2
  • Noi ra quyet dinh Tong khoi nghia trong Cach mang Thang Tam 1945-Hinh-3
  • Noi ra quyet dinh Tong khoi nghia trong Cach mang Thang Tam 1945-Hinh-4
  • Noi ra quyet dinh Tong khoi nghia trong Cach mang Thang Tam 1945-Hinh-5
  • Noi ra quyet dinh Tong khoi nghia trong Cach mang Thang Tam 1945-Hinh-6
  • Noi ra quyet dinh Tong khoi nghia trong Cach mang Thang Tam 1945-Hinh-7
  • Noi ra quyet dinh Tong khoi nghia trong Cach mang Thang Tam 1945-Hinh-8
Quốc Lê