"Nóng hổi" thần đồng tiên tri Ấn Độ dự báo thế giới năm 2024

Google News

Theo dự đoán của thần đồng tiên tri Ấn Độ Abhigya Anand, thế giới sẽ đẩy lùi hoàn toàn đại dịch COVID-19 vào năm 2024. Lời tiên đoán này khiến nhiều người lạc quan sẽ sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Tâm Anh (TH)