Nóng: Mỹ đã giải mã thành công bí mật thế kỷ về UFO?

Google News

Trong vài thập kỷ qua, Mỹ đã thực hiện một số dự án nhằm nghiên cứu, giải mã những bí mật về UFO. Theo đó, giới chức quân đội Mỹ thừa nhận một số UFO "không thể giải thích".

  • Nong: My da giai ma thanh cong bi mat the ky ve UFO?
  • Nong: My da giai ma thanh cong bi mat the ky ve UFO?-Hinh-2
  • Nong: My da giai ma thanh cong bi mat the ky ve UFO?-Hinh-3
  • Nong: My da giai ma thanh cong bi mat the ky ve UFO?-Hinh-4
  • Nong: My da giai ma thanh cong bi mat the ky ve UFO?-Hinh-5
  • Nong: My da giai ma thanh cong bi mat the ky ve UFO?-Hinh-6
  • Nong: My da giai ma thanh cong bi mat the ky ve UFO?-Hinh-7
  • Nong: My da giai ma thanh cong bi mat the ky ve UFO?-Hinh-8
  • Nong: My da giai ma thanh cong bi mat the ky ve UFO?-Hinh-9
  • Nong: My da giai ma thanh cong bi mat the ky ve UFO?-Hinh-10
Tâm Anh (theo LS)