Nostradamus dự đoán chính xác Nữ hoàng Elizabeth II băng hà?

Theo chuyên gia Mario Reading, Nữ hoàng Elizabeth II băng hà ngàu 8/9 đã được nhà tiên tri Nostradamus dự đoán chính xác. Không những vậy, Nostradamus còn đưa ra một số dự báo về Hoàng gia Anh sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời.

  • Nostradamus du doan chinh xac Nu hoang Elizabeth II bang ha?
  • Nostradamus du doan chinh xac Nu hoang Elizabeth II bang ha?-Hinh-2
  • Nostradamus du doan chinh xac Nu hoang Elizabeth II bang ha?-Hinh-3
  • Nostradamus du doan chinh xac Nu hoang Elizabeth II bang ha?-Hinh-4
  • Nostradamus du doan chinh xac Nu hoang Elizabeth II bang ha?-Hinh-5
  • Nostradamus du doan chinh xac Nu hoang Elizabeth II bang ha?-Hinh-6
  • Nostradamus du doan chinh xac Nu hoang Elizabeth II bang ha?-Hinh-7
  • Nostradamus du doan chinh xac Nu hoang Elizabeth II bang ha?-Hinh-8
  • Nostradamus du doan chinh xac Nu hoang Elizabeth II bang ha?-Hinh-9
  • Nostradamus du doan chinh xac Nu hoang Elizabeth II bang ha?-Hinh-10
Tâm Anh (theo Dailyrecord)