Ông hoàng nào đa tình nhất nước Anh, lập tới 6 hoàng hậu?

Henry VIII được xem là nhà vua đa tình nhất nước Anh. Ông 6 lầm lập hậu. Trong các hoàng hậu này, Vua Henry VIII được cho là mặn nồng nhất với Catherine Parr.

  • Ong hoang nao da tinh nhat nuoc Anh, lap toi 6 hoang hau?
  • Ong hoang nao da tinh nhat nuoc Anh, lap toi 6 hoang hau?-Hinh-2
  • Ong hoang nao da tinh nhat nuoc Anh, lap toi 6 hoang hau?-Hinh-3
  • Ong hoang nao da tinh nhat nuoc Anh, lap toi 6 hoang hau?-Hinh-4
  • Ong hoang nao da tinh nhat nuoc Anh, lap toi 6 hoang hau?-Hinh-5
  • Ong hoang nao da tinh nhat nuoc Anh, lap toi 6 hoang hau?-Hinh-6
  • Ong hoang nao da tinh nhat nuoc Anh, lap toi 6 hoang hau?-Hinh-7
  • Ong hoang nao da tinh nhat nuoc Anh, lap toi 6 hoang hau?-Hinh-8
  • Ong hoang nao da tinh nhat nuoc Anh, lap toi 6 hoang hau?-Hinh-9
  • Ong hoang nao da tinh nhat nuoc Anh, lap toi 6 hoang hau?-Hinh-10
Tâm Anh (theo Thevintagenews)