Ông trùm mafia nào “bắn tin” quan trọng cho Mỹ trong Thế chiến 2?

Google News

Trong Thế chiến 2, ông trùm mafia Charles "Lucky" Luciano đã cung cấp những thông tin quan trọng cho Mỹ để tiến hành cuộc đổ bộ vào Sicily. Nhờ đó, Mỹ và các nước Đồng minh đánh bật quân Đức quốc xã ra khỏi Sicily.

  • Ong trum mafia nao “ban tin” quan trong cho My trong The chien 2?
  • Ong trum mafia nao “ban tin” quan trong cho My trong The chien 2?-Hinh-2
  • Ong trum mafia nao “ban tin” quan trong cho My trong The chien 2?-Hinh-3
  • Ong trum mafia nao “ban tin” quan trong cho My trong The chien 2?-Hinh-4
  • Ong trum mafia nao “ban tin” quan trong cho My trong The chien 2?-Hinh-5
  • Ong trum mafia nao “ban tin” quan trong cho My trong The chien 2?-Hinh-6
  • Ong trum mafia nao “ban tin” quan trong cho My trong The chien 2?-Hinh-7
  • Ong trum mafia nao “ban tin” quan trong cho My trong The chien 2?-Hinh-8
  • Ong trum mafia nao “ban tin” quan trong cho My trong The chien 2?-Hinh-9
  • Ong trum mafia nao “ban tin” quan trong cho My trong The chien 2?-Hinh-10
Tâm Anh (theo ATI)