Phổ Nghi vừa thoái vị, vì sao quý tộc nhà Thanh vội vã đổi tên?

Google News

Ngày 12/2/1912, hoàng đế Phổ Nghi thoái vị và nhà Thanh sụp đổ sau gần 300 năm tồn tại. Sau đó, nhiều quý tộc người Mãn Thanh vội vã thay tên đổi họ. Vì sao họ làm như vậy?

  • Pho Nghi vua thoai vi, vi sao quy toc nha Thanh voi va doi ten?
  • Pho Nghi vua thoai vi, vi sao quy toc nha Thanh voi va doi ten?-Hinh-2
  • Pho Nghi vua thoai vi, vi sao quy toc nha Thanh voi va doi ten?-Hinh-3
  • Pho Nghi vua thoai vi, vi sao quy toc nha Thanh voi va doi ten?-Hinh-4
  • Pho Nghi vua thoai vi, vi sao quy toc nha Thanh voi va doi ten?-Hinh-5
  • Pho Nghi vua thoai vi, vi sao quy toc nha Thanh voi va doi ten?-Hinh-6
  • Pho Nghi vua thoai vi, vi sao quy toc nha Thanh voi va doi ten?-Hinh-7
  • Pho Nghi vua thoai vi, vi sao quy toc nha Thanh voi va doi ten?-Hinh-8
  • Pho Nghi vua thoai vi, vi sao quy toc nha Thanh voi va doi ten?-Hinh-9
  • Pho Nghi vua thoai vi, vi sao quy toc nha Thanh voi va doi ten?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)