Phụ nữ có tướng mạo này, keo kiệt bủn xỉn nhất thế gian

(Kiến Thức) - Lỗ mũi bé tí, hàm răng bé chặt sít hay ấn đường quá hẹp chính là tướng đàn bà bủn xỉn, keo kiệt nhất thế gian.

  • Phu nu co tuong mao nay, keo kiet bun xin nhat the gian
  • Phu nu co tuong mao nay, keo kiet bun xin nhat the gian-Hinh-2
  • Phu nu co tuong mao nay, keo kiet bun xin nhat the gian-Hinh-3
  • Phu nu co tuong mao nay, keo kiet bun xin nhat the gian-Hinh-4
  • Phu nu co tuong mao nay, keo kiet bun xin nhat the gian-Hinh-5
  • Phu nu co tuong mao nay, keo kiet bun xin nhat the gian-Hinh-6
  • Phu nu co tuong mao nay, keo kiet bun xin nhat the gian-Hinh-7
  • Phu nu co tuong mao nay, keo kiet bun xin nhat the gian-Hinh-8
  • Phu nu co tuong mao nay, keo kiet bun xin nhat the gian-Hinh-9
Tuyết Mai (Theo 12ky)