Phúc đức tại mẫu: Mẹ thuộc 4 con giáp này con hưởng lộc suốt đời

Vẫn có câu rằng "Phúc đức tại mẫu", người mẹ có tâm thiện lương sẽ mang lại phúc đức cho con.

 • Phuc duc tai mau: Me thuoc 4 con giap nay con huong loc suot doi
 • Phuc duc tai mau: Me thuoc 4 con giap nay con huong loc suot doi-Hinh-2
 • Phuc duc tai mau: Me thuoc 4 con giap nay con huong loc suot doi-Hinh-3
 • Phuc duc tai mau: Me thuoc 4 con giap nay con huong loc suot doi-Hinh-4
 • Phuc duc tai mau: Me thuoc 4 con giap nay con huong loc suot doi-Hinh-5
 • Phuc duc tai mau: Me thuoc 4 con giap nay con huong loc suot doi-Hinh-6
 • Phuc duc tai mau: Me thuoc 4 con giap nay con huong loc suot doi-Hinh-7
 • Phuc duc tai mau: Me thuoc 4 con giap nay con huong loc suot doi-Hinh-8
 • Phuc duc tai mau: Me thuoc 4 con giap nay con huong loc suot doi-Hinh-2
 • Phuc duc tai mau: Me thuoc 4 con giap nay con huong loc suot doi-Hinh-10
 • Phuc duc tai mau: Me thuoc 4 con giap nay con huong loc suot doi-Hinh-11
 • Phuc duc tai mau: Me thuoc 4 con giap nay con huong loc suot doi-Hinh-12
 • Phuc duc tai mau: Me thuoc 4 con giap nay con huong loc suot doi-Hinh-13
 • Phuc duc tai mau: Me thuoc 4 con giap nay con huong loc suot doi-Hinh-14
 • Phuc duc tai mau: Me thuoc 4 con giap nay con huong loc suot doi-Hinh-15
 • Phuc duc tai mau: Me thuoc 4 con giap nay con huong loc suot doi-Hinh-16
Theo Thạch Thảo/Khoevadep