Pierre Bourdieu một dẫn nhập

Đây là cuốn sách dẫn nhập xuất sắc để hiểu tư tưởng và tác phẩm của Pierre Bourdieu.

Dẫn nhập này giúp bạn sẽ dễ hiểu hơn và lí giải được một số nội dung khi đọc lại "Quy tắc của nghệ thuật", "Sự thống trị của nam giới", "Lí do thực tiễn"...
Pierre Bourdieu (1930-2002), được coi là một trong những gương mặt lớn nhất của giới nghiên cứu khoa học xã hội Pháp, và có tầm ảnh hưởng trên thế giới trong nửa sau thế kỉ XX.
Pierre Bourdieu mot dan nhap
 Cuốn sách "Pierre Bourdieu một dẫn nhập". 
Kế thừa di sản trực tiếp từ Marx, Weber, Mauss, Durkheim, Cassrer, Althusser, Bacherlard,... các nghiên cứu của ông xuất phát từ nhân học đã nhanh chóng chuyển sang xã hội học và được triển khai trên một quy mô rất rộng bao trùm nhiều ngành và nhiều lĩnh vực của khoa học nhân văn.
Trong cuốn sách, Pierre Mounier muốn khuyến khích chúng ta trực tiếp đi vào các công trình của Bourdieu, ông đã khôn ngoan lựa chọn cách trình bày sự nghiệp của Bourdieu theo trình tự thời gian, giúp phân tích sự tiến hóa không ngừng của một tư tưởng.
Pierre Bourdieu mot dan nhap-Hinh-2
Pierre Mounier dành một chương để nêu lên và trình bày những phê phán, phản biện từ những người chống Bourdieu và những người muốn mở rộng, điều chỉnh cách tiếp cận của Bourdieu. 
Qua từng sự đoạn tuyệt với các truyền thống hàn lâm (cấu trúc luận, triết lí kinh viện, cá nhân luận…), từng khái niệm (thực tiễn, tập tính, trường, doxa, bạo lực biểu tượng...), từng cuộc đấu tranh khoa học và chính trị đôi khi rất gay gắt, Bourdieu đã xây dựng từng bước một lí thuyết có nhiều tham vọng, xây dựng một xã hội học khoa học vượt lên trên những sự phân chia nhị nguyên đã cản trở sự phát triển của xã hội học.
Lí thuyết xã hội học của Bourdieu là một xã hội học về thực tiễn (thực tiễn của đối tượng nghiên cứu và thực tiễn của chính nhà xã hội học với ý tưởng về xã hội học phản tư), về sự thống trị và bất bình đẳng trong tất cả các lĩnh vực của đời sống bị che giấu nhưng được tái sản xuất qua các cơ chế xã hội. Pierre Mounier còn dành một chương để nêu lên và trình bày những phê phán, phản biện từ những người chống Bourdieu và những người muốn mở rộng, điều chỉnh cách tiếp cận của Bourdieu.
"... một dẫn nhập mang tính hệ thống về sự nghiệp kéo dài gần 40 năm là không vô ích. Với gần 30 cuốn sách (không kể các bài viết), sự nghiệp của Bourdieu có chiều kích của một công trình lớn có logic nội tại. Việc tiếp cận nó trước hết là khôi phục tiến trình hình thành, trình bày những nếp uốn nội tại, nhưng cũng cố gắng hiểu được sự tiến hóa của nó, phần nào gắn liền với việc nó được đưa vào cuộc tranh luận chính trị và tri thức mà nó đã từng đóng góp vào".
Thuỳ Liên