Quái đản bài thuốc chữa khỏi bệnh “khó nói” của vua Trần Dụ Tông

Vua Trần Dụ Tông là vị hoàng đế thứ 7 của nhà Trần, ở ngôi 28 năm từ năm 1341 - 1369. Vị vua này nổi tiếng trong lịch sử bởi mắc bệnh "bất lực" và chữa khỏi nhờ bài thuốc vô cùng quái đản.

 • Quai dan bai thuoc chua khoi benh “kho noi” cua vua Tran Du Tong
 • Quai dan bai thuoc chua khoi benh “kho noi” cua vua Tran Du Tong-Hinh-2
 • Quai dan bai thuoc chua khoi benh “kho noi” cua vua Tran Du Tong-Hinh-3
 • Quai dan bai thuoc chua khoi benh “kho noi” cua vua Tran Du Tong-Hinh-4
 • Quai dan bai thuoc chua khoi benh “kho noi” cua vua Tran Du Tong-Hinh-5
 • Quai dan bai thuoc chua khoi benh “kho noi” cua vua Tran Du Tong-Hinh-6
 • Quai dan bai thuoc chua khoi benh “kho noi” cua vua Tran Du Tong-Hinh-7
 • Quai dan bai thuoc chua khoi benh “kho noi” cua vua Tran Du Tong-Hinh-8
 • Quai dan bai thuoc chua khoi benh “kho noi” cua vua Tran Du Tong-Hinh-9
 • Quai dan bai thuoc chua khoi benh “kho noi” cua vua Tran Du Tong-Hinh-10
 • Quai dan bai thuoc chua khoi benh “kho noi” cua vua Tran Du Tong-Hinh-11
Thu Hà (TH)