Rome bị Đức quốc xã kiểm soát thế nào trong CTTG 2?

Tâm Anh (theo Life) -

(Kiến Thức) - Trong năm 1944, quân Đồng minh đã thực hiện chiến dịch giải phóng các thành phố, làng mạc của Italy bị Đức quốc xã kiểm soát. Trong số này có thành phố Rome. Nhiều công trình, đường xá... ở Rome bị tàn phá khá nghiêm trọng do trúng bom đạn của cả hai phía.