Rùng mình kịch bản đẩy thế giới tới thảm họa diệt vong

(Kiến Thức) - Ngày tận thế là nỗi lo của không ít người dân trên thế giới khi một số chuyên gia đã phác thảo những kịch bản có thể xảy đến với nhân loại trong lương lai.

  • Rung minh kich ban day the gioi toi tham hoa diet vong
  • Rung minh kich ban day the gioi toi tham hoa diet vong-Hinh-2
  • Rung minh kich ban day the gioi toi tham hoa diet vong-Hinh-3
  • Rung minh kich ban day the gioi toi tham hoa diet vong-Hinh-4
  • Rung minh kich ban day the gioi toi tham hoa diet vong-Hinh-5
  • Rung minh kich ban day the gioi toi tham hoa diet vong-Hinh-6
  • Rung minh kich ban day the gioi toi tham hoa diet vong-Hinh-7
  • Rung minh kich ban day the gioi toi tham hoa diet vong-Hinh-8
  • Rung minh kich ban day the gioi toi tham hoa diet vong-Hinh-9
  • Rung minh kich ban day the gioi toi tham hoa diet vong-Hinh-10
Tâm Anh (theo Grunge)