Rùng mình lý do đỉnh Everest "níu giữ"... xác người leo núi

Theo một thống kê, khoảng 300 người leo núi tử nạn ở Everest khi chinh phục ngọn núi hùng vĩ này. Thế nhưng, rất ít thi thể người leo núi được đem từ trên núi xuống. Vì sao lại vậy?

 • Rung minh ly do dinh Everest
 • Rung minh ly do dinh Everest
 • Rung minh ly do dinh Everest
 • Rung minh ly do dinh Everest
 • Rung minh ly do dinh Everest
 • Rung minh ly do dinh Everest
 • Rung minh ly do dinh Everest
 • Rung minh ly do dinh Everest
 • Rung minh ly do dinh Everest
 • Rung minh ly do dinh Everest
 • Rung minh ly do dinh Everest
 • Rung minh ly do dinh Everest
Tâm Anh (theo LS)