Rùng mình thí nghiệm tàn ác phi đạo đức với trẻ nhỏ

Tâm Anh (theo TTZ) -

(Kiến Thức) - Vào năm 1920, giáo sư John B. Watson tiến hành thí nghiệm có tên "Albert bé nhỏ" khiến nhiều người rùng mình. Thí nghiệm phi đạo đức đối với trẻ nhỏ này đã khiến Albert 9 tháng tuổi trở nên sợ chó và mang nhiều nỗi sợ khác.

  • Rung minh thi nghiem tan ac phi dao duc voi tre nho
  • Rung minh thi nghiem tan ac phi dao duc voi tre nho-Hinh-2
  • Rung minh thi nghiem tan ac phi dao duc voi tre nho-Hinh-3
  • Rung minh thi nghiem tan ac phi dao duc voi tre nho-Hinh-4
  • Rung minh thi nghiem tan ac phi dao duc voi tre nho-Hinh-5
  • Rung minh thi nghiem tan ac phi dao duc voi tre nho-Hinh-6
  • Rung minh thi nghiem tan ac phi dao duc voi tre nho-Hinh-7
  • Rung minh thi nghiem tan ac phi dao duc voi tre nho-Hinh-8
  • Rung minh thi nghiem tan ac phi dao duc voi tre nho-Hinh-9
  • Rung minh thi nghiem tan ac phi dao duc voi tre nho-Hinh-10