Rùng mình tội ác “đốt sách, chôn nho” của Tần Thủy Hoàng

T.B (tổng hợp) -

(Kiến Thức) - Trong thời gian cầm quyền của mình, Tần Thủy Hoàng đã thực hiện nhiều chính sách tàn bạo, mà tai tiếng bậc nhất trong số đó là chủ trương “Đốt sách chôn nho” nhằm triệt hạ giới trí thức.

  • Rung minh toi ac “dot sach, chon nho” cua Tan Thuy Hoang
  • Rung minh toi ac “dot sach, chon nho” cua Tan Thuy Hoang-Hinh-2
  • Rung minh toi ac “dot sach, chon nho” cua Tan Thuy Hoang-Hinh-3
  • Rung minh toi ac “dot sach, chon nho” cua Tan Thuy Hoang-Hinh-4
  • Rung minh toi ac “dot sach, chon nho” cua Tan Thuy Hoang-Hinh-5
  • Rung minh toi ac “dot sach, chon nho” cua Tan Thuy Hoang-Hinh-6
  • Rung minh toi ac “dot sach, chon nho” cua Tan Thuy Hoang-Hinh-7
  • Rung minh toi ac “dot sach, chon nho” cua Tan Thuy Hoang-Hinh-8