Rùng rợn bí thuật nhịn ăn để tự ướp xác của thiền sư Nhật

T.B (tổng hợp) -

(Kiến Thức) - Quá trình tự ướp xác của các nhà sư Nhật Bản kéo dài đến 10 năm. Người ta cho rằng đã có vài trăm người thực hành kiểu ướp xác này, nhưng cho đến nay chỉ có khoảng hai chục xác ướp được ghi nhận.