Rưng rưng nhìn lại những bút tích vô giá của Bác Hồ

Google News

Không khỏi xúc động khi nhìn lại những dòng chữ được Bác Hồ viết vào những thời điểm lịch sử quan trọng của dân tộc Việt Nam thế kỷ 20...

 • Rung rung nhin lai nhung but tich vo gia cua Bac Ho
 • Rung rung nhin lai nhung but tich vo gia cua Bac Ho-Hinh-2
 • Rung rung nhin lai nhung but tich vo gia cua Bac Ho-Hinh-3
 • Rung rung nhin lai nhung but tich vo gia cua Bac Ho-Hinh-4
 • Rung rung nhin lai nhung but tich vo gia cua Bac Ho-Hinh-5
 • Rung rung nhin lai nhung but tich vo gia cua Bac Ho-Hinh-6
 • Rung rung nhin lai nhung but tich vo gia cua Bac Ho-Hinh-7
 • Rung rung nhin lai nhung but tich vo gia cua Bac Ho-Hinh-8
 • Rung rung nhin lai nhung but tich vo gia cua Bac Ho-Hinh-9
 • Rung rung nhin lai nhung but tich vo gia cua Bac Ho-Hinh-10
 • Rung rung nhin lai nhung but tich vo gia cua Bac Ho-Hinh-11
 • Rung rung nhin lai nhung but tich vo gia cua Bac Ho-Hinh-12
Quốc Lê