Sa hoàng cuối cùng của Nga được phong Thánh thế nào?

Nicholas II là Sa hoàng cuối cùng của Nga. Ông cùng vợ con bị xử bắn năm 1918. 82 năm sau, Giáo hội Chính thống giáo Nga phong thánh cho Sa hoàng Nicholas II.

  • Sa hoang cuoi cung cua Nga duoc phong Thanh the nao?
  • Sa hoang cuoi cung cua Nga duoc phong Thanh the nao?-Hinh-2
  • Sa hoang cuoi cung cua Nga duoc phong Thanh the nao?-Hinh-3
  • Sa hoang cuoi cung cua Nga duoc phong Thanh the nao?-Hinh-4
  • Sa hoang cuoi cung cua Nga duoc phong Thanh the nao?-Hinh-5
  • Sa hoang cuoi cung cua Nga duoc phong Thanh the nao?-Hinh-6
  • Sa hoang cuoi cung cua Nga duoc phong Thanh the nao?-Hinh-7
  • Sa hoang cuoi cung cua Nga duoc phong Thanh the nao?-Hinh-8
  • Sa hoang cuoi cung cua Nga duoc phong Thanh the nao?-Hinh-9
  • Sa hoang cuoi cung cua Nga duoc phong Thanh the nao?-Hinh-10
Tâm Anh (theo RBTH)