Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định xưa qua sách 'La Cochinchine'

Nhiều hình ảnh của Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định xưa được sách La Cochinchine (Xứ Nam Kỳ) in năm 1925 lưu giữ với những địa danh có điểm nhấn riêng.

  • Sai Gon - Cho Lon - Gia Dinh xua qua sach 'La Cochinchine'
  • Sai Gon - Cho Lon - Gia Dinh xua qua sach 'La Cochinchine'-Hinh-2
  • Sai Gon - Cho Lon - Gia Dinh xua qua sach 'La Cochinchine'-Hinh-3
  • Sai Gon - Cho Lon - Gia Dinh xua qua sach 'La Cochinchine'-Hinh-4
  • Sai Gon - Cho Lon - Gia Dinh xua qua sach 'La Cochinchine'-Hinh-5
  • Sai Gon - Cho Lon - Gia Dinh xua qua sach 'La Cochinchine'-Hinh-6
  • Sai Gon - Cho Lon - Gia Dinh xua qua sach 'La Cochinchine'-Hinh-7
  • Sai Gon - Cho Lon - Gia Dinh xua qua sach 'La Cochinchine'-Hinh-8
  • Sai Gon - Cho Lon - Gia Dinh xua qua sach 'La Cochinchine'-Hinh-9
  • Sai Gon - Cho Lon - Gia Dinh xua qua sach 'La Cochinchine'-Hinh-10
Theo Đình/Zing