Sài Gòn năm 1968-1969 cực sống động qua ảnh của William Ruzin

(Kiến Thức) - Cuộc sống ở Sài Gòn cuối năm 1968, đầu năm 1969 hiện lên hết sức sôi động qua loạt ảnh của cựu binh Mỹ William Ruzin.

 • Sai Gon nam 1968-1969 cuc song dong qua anh cua William Ruzin
 • Sai Gon nam 1968-1969 cuc song dong qua anh cua William Ruzin-Hinh-2
 • Sai Gon nam 1968-1969 cuc song dong qua anh cua William Ruzin-Hinh-3
 • Sai Gon nam 1968-1969 cuc song dong qua anh cua William Ruzin-Hinh-4
 • Sai Gon nam 1968-1969 cuc song dong qua anh cua William Ruzin-Hinh-5
 • Sai Gon nam 1968-1969 cuc song dong qua anh cua William Ruzin-Hinh-6
 • Sai Gon nam 1968-1969 cuc song dong qua anh cua William Ruzin-Hinh-7
 • Sai Gon nam 1968-1969 cuc song dong qua anh cua William Ruzin-Hinh-8
 • Sai Gon nam 1968-1969 cuc song dong qua anh cua William Ruzin-Hinh-9
 • Sai Gon nam 1968-1969 cuc song dong qua anh cua William Ruzin-Hinh-10
 • Sai Gon nam 1968-1969 cuc song dong qua anh cua William Ruzin-Hinh-11
 • Sai Gon nam 1968-1969 cuc song dong qua anh cua William Ruzin-Hinh-12
T.B (tổng hợp)