Sau thất bại trong trận Xích Bích, Tào Tháo làm điều “kinh thiên” nào?

Google News

Trong trận Xích Bích diễn ra năm 208, Tào Tháo có đội quân đông đảo hơn nhưng cuối cùng vẫn thất bại trước liên quân của Tôn Quyền - Lưu Bị. Sau khi bại trận, Tào Tháo nói một câu qua đó hé lộ bí mật lớn.

  • Sau that bai trong tran Xich Bich, Tao Thao lam dieu “kinh thien” nao?
  • Sau that bai trong tran Xich Bich, Tao Thao lam dieu “kinh thien” nao?-Hinh-2
  • Sau that bai trong tran Xich Bich, Tao Thao lam dieu “kinh thien” nao?-Hinh-3
  • Sau that bai trong tran Xich Bich, Tao Thao lam dieu “kinh thien” nao?-Hinh-4
  • Sau that bai trong tran Xich Bich, Tao Thao lam dieu “kinh thien” nao?-Hinh-5
  • Sau that bai trong tran Xich Bich, Tao Thao lam dieu “kinh thien” nao?-Hinh-6
  • Sau that bai trong tran Xich Bich, Tao Thao lam dieu “kinh thien” nao?-Hinh-7
  • Sau that bai trong tran Xich Bich, Tao Thao lam dieu “kinh thien” nao?-Hinh-8
  • Sau that bai trong tran Xich Bich, Tao Thao lam dieu “kinh thien” nao?-Hinh-9
  • Sau that bai trong tran Xich Bich, Tao Thao lam dieu “kinh thien” nao?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)