Soi ba hội quán Quảng Đông nổi tiếng nhất ba miền Việt Nam

Hàng thế kỷ trước, cộng đồng Hoa kiều gốc Quảng Đông đã đến Việt Nam lập nghiệp và xây dựng những nơi thờ tự ấn tượng trên khắp ba miền của nước ta.

 • Soi ba hoi quan Quang Dong noi tieng nhat ba mien Viet Nam
 • Soi ba hoi quan Quang Dong noi tieng nhat ba mien Viet Nam-Hinh-2
 • Soi ba hoi quan Quang Dong noi tieng nhat ba mien Viet Nam-Hinh-3
 • Soi ba hoi quan Quang Dong noi tieng nhat ba mien Viet Nam-Hinh-4
 • Soi ba hoi quan Quang Dong noi tieng nhat ba mien Viet Nam-Hinh-5
 • Soi ba hoi quan Quang Dong noi tieng nhat ba mien Viet Nam-Hinh-6
 • Soi ba hoi quan Quang Dong noi tieng nhat ba mien Viet Nam-Hinh-7
 • Soi ba hoi quan Quang Dong noi tieng nhat ba mien Viet Nam-Hinh-8
 • Soi ba hoi quan Quang Dong noi tieng nhat ba mien Viet Nam-Hinh-9
 • Soi ba hoi quan Quang Dong noi tieng nhat ba mien Viet Nam-Hinh-10
 • Soi ba hoi quan Quang Dong noi tieng nhat ba mien Viet Nam-Hinh-11
 • Soi ba hoi quan Quang Dong noi tieng nhat ba mien Viet Nam-Hinh-12
Quốc Lê