Soi cuộc sống của người Pháp ở Việt Nam năm 1885

T.B (tổng hợp) -

(Kiến Thức) - Những hình ảnh hiếm có về các hoạt động của người Pháp ở Việt Nam năm 1885 được in trong một ấn phẩm của nhà dân tộc học, địa lý học người Pháp Xavier Brau de Saint-Pol Lias (1840-1914).

  • Soi cuoc song cua nguoi Phap o Viet Nam nam 1885
  • Soi cuoc song cua nguoi Phap o Viet Nam nam 1885-Hinh-2
  • Soi cuoc song cua nguoi Phap o Viet Nam nam 1885-Hinh-3
  • Soi cuoc song cua nguoi Phap o Viet Nam nam 1885-Hinh-4
  • Soi cuoc song cua nguoi Phap o Viet Nam nam 1885-Hinh-5
  • Soi cuoc song cua nguoi Phap o Viet Nam nam 1885-Hinh-6
  • Soi cuoc song cua nguoi Phap o Viet Nam nam 1885-Hinh-7
  • Soi cuoc song cua nguoi Phap o Viet Nam nam 1885-Hinh-8