Soi “Gành Đá Đĩa” thứ hai, nổi lên giữa biển ở Phú Yên

Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất tương tự như Gành Đá Đĩa, và có thể coi là một “người anh em” của kiệt tác địa chất này.

 • Soi “Ganh Da Dia” thu hai, noi len giua bien o Phu Yen
 • Soi “Ganh Da Dia” thu hai, noi len giua bien o Phu Yen-Hinh-2
 • Soi “Ganh Da Dia” thu hai, noi len giua bien o Phu Yen-Hinh-3
 • Soi “Ganh Da Dia” thu hai, noi len giua bien o Phu Yen-Hinh-4
 • Soi “Ganh Da Dia” thu hai, noi len giua bien o Phu Yen-Hinh-5
 • Soi “Ganh Da Dia” thu hai, noi len giua bien o Phu Yen-Hinh-6
 • Soi “Ganh Da Dia” thu hai, noi len giua bien o Phu Yen-Hinh-7
 • Soi “Ganh Da Dia” thu hai, noi len giua bien o Phu Yen-Hinh-8
 • Soi “Ganh Da Dia” thu hai, noi len giua bien o Phu Yen-Hinh-9
 • Soi “Ganh Da Dia” thu hai, noi len giua bien o Phu Yen-Hinh-10
 • Soi “Ganh Da Dia” thu hai, noi len giua bien o Phu Yen-Hinh-11
Quốc Lê