Soi loạt đồ quý bằng vàng ròng của nhà Nguyễn ở Hà Nội

Google News

Qua thăng trầm lịch sử, nhiều cổ vật bằng vàng của triều Nguyễn vẫn được gìn giữ và trưng bày cho hậu thế chiêm ngưỡng ở Việt Nam. Cùng điểm qua ba hiện vật tiêu biểu tại BT Lịch sử Quốc gia Việt Nam (Hà Nội).

 • Soi loat do quy bang vang rong cua nha Nguyen o Ha Noi
 • Soi loat do quy bang vang rong cua nha Nguyen o Ha Noi-Hinh-2
 • Soi loat do quy bang vang rong cua nha Nguyen o Ha Noi-Hinh-3
 • Soi loat do quy bang vang rong cua nha Nguyen o Ha Noi-Hinh-4
 • Soi loat do quy bang vang rong cua nha Nguyen o Ha Noi-Hinh-5
 • Soi loat do quy bang vang rong cua nha Nguyen o Ha Noi-Hinh-6
 • Soi loat do quy bang vang rong cua nha Nguyen o Ha Noi-Hinh-7
 • Soi loat do quy bang vang rong cua nha Nguyen o Ha Noi-Hinh-8
 • Soi loat do quy bang vang rong cua nha Nguyen o Ha Noi-Hinh-9
 • Soi loat do quy bang vang rong cua nha Nguyen o Ha Noi-Hinh-10
 • Soi loat do quy bang vang rong cua nha Nguyen o Ha Noi-Hinh-11
 • Soi loat do quy bang vang rong cua nha Nguyen o Ha Noi-Hinh-12
Quốc Lê