Soi tỉ mỉ chiếc bảo ấn của người quyền lực nhất Sài Gòn xưa

(Kiến Thức) - Tả Quân Chi Ấn là 1 trong 5 ấn vua Gia Long cho đúc để ban tặng 5 vị chưởng quân đứng đầu ngũ quân thời bấy giờ là Tiền quân - Tả quân - Hữu quân - Trung quân - Hậu quân. Đây là chiếc duy nhất trong số này còn được lưu giữ.

  • Soi ti mi chiec bao an cua nguoi quyen luc nhat Sai Gon xua
  • Soi ti mi chiec bao an cua nguoi quyen luc nhat Sai Gon xua-Hinh-2
  • Soi ti mi chiec bao an cua nguoi quyen luc nhat Sai Gon xua-Hinh-3
  • Soi ti mi chiec bao an cua nguoi quyen luc nhat Sai Gon xua-Hinh-4
  • Soi ti mi chiec bao an cua nguoi quyen luc nhat Sai Gon xua-Hinh-5
  • Soi ti mi chiec bao an cua nguoi quyen luc nhat Sai Gon xua-Hinh-6
  • Soi ti mi chiec bao an cua nguoi quyen luc nhat Sai Gon xua-Hinh-7
  • Soi ti mi chiec bao an cua nguoi quyen luc nhat Sai Gon xua-Hinh-8
  • Soi ti mi chiec bao an cua nguoi quyen luc nhat Sai Gon xua-Hinh-9
Quốc Lê