Sự thật chưa hé lộ về thủ lĩnh Mông Cổ Thành Cát Tư Hãn

Ít ai biết, Thành Cát Tư Hãn hiện đại hóa văn hóa, bảo đảm tự do tôn giáo. Ông còn miễn thuế cho những nơi thờ cúng.

  • Su that chua he lo ve thu linh Mong Co Thanh Cat Tu Han
  • Su that chua he lo ve thu linh Mong Co Thanh Cat Tu Han-Hinh-2
  • Su that chua he lo ve thu linh Mong Co Thanh Cat Tu Han-Hinh-3
  • Su that chua he lo ve thu linh Mong Co Thanh Cat Tu Han-Hinh-4
  • Su that chua he lo ve thu linh Mong Co Thanh Cat Tu Han-Hinh-5
  • Su that chua he lo ve thu linh Mong Co Thanh Cat Tu Han-Hinh-6
  • Su that chua he lo ve thu linh Mong Co Thanh Cat Tu Han-Hinh-7
  • Su that chua he lo ve thu linh Mong Co Thanh Cat Tu Han-Hinh-8
  • Su that chua he lo ve thu linh Mong Co Thanh Cat Tu Han-Hinh-9
  • Su that chua he lo ve thu linh Mong Co Thanh Cat Tu Han-Hinh-10
Tâm Anh (theo Grunge)