Sự thật giật mình điềm báo đế vương khi Lưu Bị chào đời

Tương truyền, khi Lưu Bị chào đời có nhiều chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Khi chứng kiến cảnh đó, một lão nông "tiên tri" Lưu Bị có tướng đế vương, sau ắt thành tài.

  • Su that giat minh diem bao de vuong khi Luu Bi chao doi
  • Su that giat minh diem bao de vuong khi Luu Bi chao doi-Hinh-2
  • Su that giat minh diem bao de vuong khi Luu Bi chao doi-Hinh-3
  • Su that giat minh diem bao de vuong khi Luu Bi chao doi-Hinh-4
  • Su that giat minh diem bao de vuong khi Luu Bi chao doi-Hinh-5
  • Su that giat minh diem bao de vuong khi Luu Bi chao doi-Hinh-6
  • Su that giat minh diem bao de vuong khi Luu Bi chao doi-Hinh-7
  • Su that giat minh diem bao de vuong khi Luu Bi chao doi-Hinh-8
  • Su that giat minh diem bao de vuong khi Luu Bi chao doi-Hinh-9
  • Su that giat minh diem bao de vuong khi Luu Bi chao doi-Hinh-10
Tâm Anh (TH)