Sự thật ít ai tường tận về bộ tóc của Đức Phật

Google News

Nhiều tranh vẽ, bức tượng tạc Đức Phật cho thấy Ngài để tóc với các lọn xoắn ốc. Thế nhưng, những người xuất gia khác đều cạo đầu. Vì sao lại vậy?

  • Su that it ai tuong tan ve bo toc cua Duc Phat
  • Su that it ai tuong tan ve bo toc cua Duc Phat-Hinh-2
  • Su that it ai tuong tan ve bo toc cua Duc Phat-Hinh-3
  • Su that it ai tuong tan ve bo toc cua Duc Phat-Hinh-4
  • Su that it ai tuong tan ve bo toc cua Duc Phat-Hinh-5
  • Su that it ai tuong tan ve bo toc cua Duc Phat-Hinh-6
  • Su that it ai tuong tan ve bo toc cua Duc Phat-Hinh-7
  • Su that it ai tuong tan ve bo toc cua Duc Phat-Hinh-8
  • Su that it ai tuong tan ve bo toc cua Duc Phat-Hinh-9
  • Su that it ai tuong tan ve bo toc cua Duc Phat-Hinh-10
Tâm Anh (TH)