Sự thật ít biết về người hùng trận Trân Châu Cảng

(Kiến Thức) - Cách đây 78 năm, Nhật Bản bất ngờ tấn công Trân Châu Cảng. Trong sự kiện này, George Elliott được nhớ đến là người hùng thầm lặng của Mỹ khi là người đầu tiên phát hiện và báo cáo nhiều máy bay Nhật sắp áp sát Trân Châu Cảng.

  • Su that it biet ve nguoi hung tran Tran Chau Cang
  • Su that it biet ve nguoi hung tran Tran Chau Cang-Hinh-2
  • Su that it biet ve nguoi hung tran Tran Chau Cang-Hinh-3
  • Su that it biet ve nguoi hung tran Tran Chau Cang-Hinh-4
  • Su that it biet ve nguoi hung tran Tran Chau Cang-Hinh-5
  • Su that it biet ve nguoi hung tran Tran Chau Cang-Hinh-6
  • Su that it biet ve nguoi hung tran Tran Chau Cang-Hinh-7
  • Su that it biet ve nguoi hung tran Tran Chau Cang-Hinh-8
  • Su that it biet ve nguoi hung tran Tran Chau Cang-Hinh-9
  • Su that it biet ve nguoi hung tran Tran Chau Cang-Hinh-10
Tâm Anh (theo nytimes)