Sự thật khó tin về lễ Vu Lan linh thiêng ở Trung Quốc

T.B (tổng hợp) -

(Kiến Thức) - Tùy từng địa phương mà lễ Vu Lan ở Trung Quốc diễn ra với nhiều điểm khác biệt. Ví dụ như ở Quảng Tây, người dân thường giết vịt để cúng bái vì cho rằng các linh hồn thường đứng trên mình vịt, nhờ vịt cõng mà có thể tự do đi lại giữa âm thế và dương gian.

  • Su that kho tin ve le Vu Lan linh thieng o Trung Quoc
  • Su that kho tin ve le Vu Lan linh thieng o Trung Quoc-Hinh-2
  • Su that kho tin ve le Vu Lan linh thieng o Trung Quoc-Hinh-3
  • Su that kho tin ve le Vu Lan linh thieng o Trung Quoc-Hinh-4
  • Su that kho tin ve le Vu Lan linh thieng o Trung Quoc-Hinh-5
  • Su that kho tin ve le Vu Lan linh thieng o Trung Quoc-Hinh-6
  • Su that kho tin ve le Vu Lan linh thieng o Trung Quoc-Hinh-7
  • Su that kho tin ve le Vu Lan linh thieng o Trung Quoc-Hinh-8
  • Su that kho tin ve le Vu Lan linh thieng o Trung Quoc-Hinh-9
  • Su that kho tin ve le Vu Lan linh thieng o Trung Quoc-Hinh-10