Sự thật khó tin về nhà vua nổi tiếng nhất Babylon

Bộ luật Hammurabi là một trong những bộ luật sớm nhất và quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại. Không ai phải ai cũng biết bộ luật này được đặt theo tên nhà vua nổi tiếng nhất Babylon.

 • Su that kho tin ve nha vua noi tieng nhat Babylon
 • Su that kho tin ve nha vua noi tieng nhat Babylon-Hinh-2
 • Su that kho tin ve nha vua noi tieng nhat Babylon-Hinh-3
 • Su that kho tin ve nha vua noi tieng nhat Babylon-Hinh-4
 • Su that kho tin ve nha vua noi tieng nhat Babylon-Hinh-5
 • Su that kho tin ve nha vua noi tieng nhat Babylon-Hinh-6
 • Su that kho tin ve nha vua noi tieng nhat Babylon-Hinh-7
 • Su that kho tin ve nha vua noi tieng nhat Babylon-Hinh-8
 • Su that kho tin ve nha vua noi tieng nhat Babylon-Hinh-9
 • Su that kho tin ve nha vua noi tieng nhat Babylon-Hinh-10
 • Su that kho tin ve nha vua noi tieng nhat Babylon-Hinh-11
 • Su that kho tin ve nha vua noi tieng nhat Babylon-Hinh-12
Tâm Anh (theo History, Grunge)