Sự thật lần đầu hé lộ mệnh lệnh cuối cùng của trùm phát xít Hitler

Google News

Trước khi tự sát trong hầm ngầm ở Berlin, Đức, trùm phát xít Hitler đã đưa ra mệnh lệnh cuối cùng trong tuyệt vọng. Một đại úy quân đội Pháp đã tìm được giấy tờ chứa mệnh lệnh đó của Hitler.

  • Su that lan dau he lo menh lenh cuoi cung cua trum phat xit Hitler
  • Su that lan dau he lo menh lenh cuoi cung cua trum phat xit Hitler-Hinh-2
  • Su that lan dau he lo menh lenh cuoi cung cua trum phat xit Hitler-Hinh-3
  • Su that lan dau he lo menh lenh cuoi cung cua trum phat xit Hitler-Hinh-4
  • Su that lan dau he lo menh lenh cuoi cung cua trum phat xit Hitler-Hinh-5
  • Su that lan dau he lo menh lenh cuoi cung cua trum phat xit Hitler-Hinh-6
  • Su that lan dau he lo menh lenh cuoi cung cua trum phat xit Hitler-Hinh-7
  • Su that lan dau he lo menh lenh cuoi cung cua trum phat xit Hitler-Hinh-8
  • Su that lan dau he lo menh lenh cuoi cung cua trum phat xit Hitler-Hinh-9
  • Su that lan dau he lo menh lenh cuoi cung cua trum phat xit Hitler-Hinh-10
Tâm Anh (theo DM)