Sự thật ngỡ ngàng "dị nhân" 3 chân nổi tiếng nhất lịch sử

Tâm Anh (theo ranker) -

(Kiến Thức) - Francesco "Frank" Lentini là người đàn ông 3 chân nổi tiếng lịch sử. Vì có thêm chiếc chân thứ 3, ông từng cảm thấy xấu hổ và bị mọi người trêu ghẹo. Thế nhưng, ông kiếm sống nhờ ngoại hình khác biệt ấy.

  • Su that ngo ngang
  • Su that ngo ngang
  • Su that ngo ngang
  • Su that ngo ngang
  • Su that ngo ngang
  • Su that ngo ngang
  • Su that ngo ngang
  • Su that ngo ngang
  • Su that ngo ngang
  • Su that ngo ngang