Sự thật ngỡ ngàng về người cha của trùm phát xít Hitler

Tâm Anh (theo ATI) -

(Kiến Thức) - Alois Hitler, cha của trùm phát xít Adolf Hitler, từng mong muốn con trai trở thành một viên chức nhưng mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng mà ông không thể ngờ đến. Trong con mắt Hitler, bố là người khiến y sợ hãi.