Sự thật phũ phàng về hoàng hậu tuyệt sắc trong lá bài Q bích

Hai lần trở thành hoàng hậu, bị giam trong ngục suốt 15 năm... người phụ nữ tuyệt sắc trong lá bài Q bích đã sống một cuộc đời đầy bi kịch, sóng gió.

 • Su that phu phang ve hoang hau tuyet sac trong la bai Q bich
 • Su that phu phang ve hoang hau tuyet sac trong la bai Q bich-Hinh-2
 • Su that phu phang ve hoang hau tuyet sac trong la bai Q bich-Hinh-3
 • Su that phu phang ve hoang hau tuyet sac trong la bai Q bich-Hinh-4
 • Su that phu phang ve hoang hau tuyet sac trong la bai Q bich-Hinh-5
 • Su that phu phang ve hoang hau tuyet sac trong la bai Q bich-Hinh-6
 • Su that phu phang ve hoang hau tuyet sac trong la bai Q bich-Hinh-7
 • Su that phu phang ve hoang hau tuyet sac trong la bai Q bich-Hinh-8
 • Su that phu phang ve hoang hau tuyet sac trong la bai Q bich-Hinh-9
 • Su that phu phang ve hoang hau tuyet sac trong la bai Q bich-Hinh-10
 • Su that phu phang ve hoang hau tuyet sac trong la bai Q bich-Hinh-11
 • Su that phu phang ve hoang hau tuyet sac trong la bai Q bich-Hinh-12
Nguyễn Mai (T/H)