Sự thật sửng sốt thời điểm con người sử dụng lửa

Tâm Anh (theo LS) -

(Kiến Thức) - Con người bắt đầu sử dụng lửa từ hàng ngàn năm trước trở thành một dấu mốc quan trọng trong lịch sử. Thế nhưng, thời điểm chính xác của hành động này là điều luôn khiến các chuyên gia tranh luận gay gắt...

  • Su that sung sot thoi diem con nguoi su dung lua
  • Su that sung sot thoi diem con nguoi su dung lua-Hinh-2
  • Su that sung sot thoi diem con nguoi su dung lua-Hinh-3
  • Su that sung sot thoi diem con nguoi su dung lua-Hinh-4
  • Su that sung sot thoi diem con nguoi su dung lua-Hinh-5
  • Su that sung sot thoi diem con nguoi su dung lua-Hinh-6
  • Su that sung sot thoi diem con nguoi su dung lua-Hinh-7
  • Su that sung sot thoi diem con nguoi su dung lua-Hinh-8
  • Su that sung sot thoi diem con nguoi su dung lua-Hinh-9
  • Su that sung sot thoi diem con nguoi su dung lua-Hinh-10