Sự thật thú vị ít biết về lãnh tụ tuổi Dần vĩ đại của Cuba

Sinh ngày 13/8/1926, Fidel Castro là lãnh tụ tuổi Dần vĩ đại của đất nước Cuba. Ông được xem là một biểu tượng cách mạng của quốc gia này.

  • Su that thu vi it biet ve lanh tu tuoi Dan vi dai cua Cuba
  • Su that thu vi it biet ve lanh tu tuoi Dan vi dai cua Cuba-Hinh-2
  • Su that thu vi it biet ve lanh tu tuoi Dan vi dai cua Cuba-Hinh-3
  • Su that thu vi it biet ve lanh tu tuoi Dan vi dai cua Cuba-Hinh-4
  • Su that thu vi it biet ve lanh tu tuoi Dan vi dai cua Cuba-Hinh-5
  • Su that thu vi it biet ve lanh tu tuoi Dan vi dai cua Cuba-Hinh-6
  • Su that thu vi it biet ve lanh tu tuoi Dan vi dai cua Cuba-Hinh-7
  • Su that thu vi it biet ve lanh tu tuoi Dan vi dai cua Cuba-Hinh-8
  • Su that thu vi it biet ve lanh tu tuoi Dan vi dai cua Cuba-Hinh-9
  • Su that thu vi it biet ve lanh tu tuoi Dan vi dai cua Cuba-Hinh-10
Tâm Anh (theo History, Reuters)