Tại sao bị kết án 'tru di cửu tộc' mà không một ai trốn thoát?

Tru di là giết, cửu tộc là chín đời từ cao tổ đến huyền tôn. Đây là hình phạt thảm khốc dành cho kẻ mưu phản đại nghịch dưới chế độ quân chủ.

  • Tai sao bi ket an 'tru di cuu toc' ma khong mot ai tron thoat?
  • Tai sao bi ket an 'tru di cuu toc' ma khong mot ai tron thoat?-Hinh-2
  • Tai sao bi ket an 'tru di cuu toc' ma khong mot ai tron thoat?-Hinh-3
  • Tai sao bi ket an 'tru di cuu toc' ma khong mot ai tron thoat?
  • Tai sao bi ket an 'tru di cuu toc' ma khong mot ai tron thoat?-Hinh-2
  • Tai sao bi ket an 'tru di cuu toc' ma khong mot ai tron thoat?-Hinh-6
  • Tai sao bi ket an 'tru di cuu toc' ma khong mot ai tron thoat?-Hinh-7
Theo Công lý & xã hội