Tại sao Hà Nội từng được gọi là Rốn Rồng?

Theo Nguyễn Thanh Điệp/Zing -

Rốn Rồng (Long Đỗ) là một tên gọi cũ, không xuất hiện trong văn bản hành chính của vùng đất Hà Nội ngày nay trong lịch sử. Tên gọi này xuất hiện trong thời Bắc thuộc, khi nước ta đang bị nhà Đường đô hộ. 

  • Tai sao Ha Noi tung duoc goi la Ron Rong?
  • Tai sao Ha Noi tung duoc goi la Ron Rong?-Hinh-2
  • Tai sao Ha Noi tung duoc goi la Ron Rong?-Hinh-3
  • Tai sao Ha Noi tung duoc goi la Ron Rong?-Hinh-4
  • Tai sao Ha Noi tung duoc goi la Ron Rong?-Hinh-5
  • Tai sao Ha Noi tung duoc goi la Ron Rong?-Hinh-6
  • Tai sao Ha Noi tung duoc goi la Ron Rong?-Hinh-7