Tầm vóc thế giới của cổ vật Việt vừa được UNESCO vinh danh

Google News

Được đưa vào Danh mục Ký ức thế giới, đây là bảo vật tượng trưng cho vương quyền và sự tồn tại của một triều đại phong kiến ở châu Á.

  • Tam voc the gioi cua co vat Viet vua duoc UNESCO vinh danh
  • Tam voc the gioi cua co vat Viet vua duoc UNESCO vinh danh-Hinh-2
  • Tam voc the gioi cua co vat Viet vua duoc UNESCO vinh danh-Hinh-3
  • Tam voc the gioi cua co vat Viet vua duoc UNESCO vinh danh-Hinh-4
  • Tam voc the gioi cua co vat Viet vua duoc UNESCO vinh danh-Hinh-5
  • Tam voc the gioi cua co vat Viet vua duoc UNESCO vinh danh-Hinh-6
  • Tam voc the gioi cua co vat Viet vua duoc UNESCO vinh danh-Hinh-7
  • Tam voc the gioi cua co vat Viet vua duoc UNESCO vinh danh-Hinh-8
  • Tam voc the gioi cua co vat Viet vua duoc UNESCO vinh danh-Hinh-9
  • Tam voc the gioi cua co vat Viet vua duoc UNESCO vinh danh-Hinh-10
Quốc Lê