Tận mục cây nhãn Tổ 300 tuổi, quả ngọt thơm như “nước thánh"

Quốc Lê -

(Kiến Thức) - Nhà bác học Lê Quý Đôn từng thưởng thức quả của cây nhãn Tổ chùa Hiến và miêu tả trong phủ biên tạp lục: “Mỗi lần bỏ vào miệng thì tận trong răng lưỡi đã nảy ra vị thơm tựa như nước thánh trời cho”.

  • Tan muc cay nhan To 300 tuoi, qua ngot thom nhu “nuoc thanh
  • Tan muc cay nhan To 300 tuoi, qua ngot thom nhu “nuoc thanh
  • Tan muc cay nhan To 300 tuoi, qua ngot thom nhu “nuoc thanh
  • Tan muc cay nhan To 300 tuoi, qua ngot thom nhu “nuoc thanh
  • Tan muc cay nhan To 300 tuoi, qua ngot thom nhu “nuoc thanh
  • Tan muc cay nhan To 300 tuoi, qua ngot thom nhu “nuoc thanh
  • Tan muc cay nhan To 300 tuoi, qua ngot thom nhu “nuoc thanh
  • Tan muc cay nhan To 300 tuoi, qua ngot thom nhu “nuoc thanh