Tận mục dấu tích quý giá của điện Kính Thiên vừa phát lộ

Google News

Sau hơn một thế kỷ bị chôn vùi, những dấu tích của điện Kính Thiên - cung điện trung tâm Hoàng thành Thăng Long xưa - đã được đưa trở lại ánh sáng.

 • Tan muc dau tich quy gia cua dien Kinh Thien vua phat lo
 • Tan muc dau tich quy gia cua dien Kinh Thien vua phat lo-Hinh-2
 • Tan muc dau tich quy gia cua dien Kinh Thien vua phat lo-Hinh-3
 • Tan muc dau tich quy gia cua dien Kinh Thien vua phat lo-Hinh-4
 • Tan muc dau tich quy gia cua dien Kinh Thien vua phat lo-Hinh-5
 • Tan muc dau tich quy gia cua dien Kinh Thien vua phat lo-Hinh-6
 • Tan muc dau tich quy gia cua dien Kinh Thien vua phat lo-Hinh-7
 • Tan muc dau tich quy gia cua dien Kinh Thien vua phat lo-Hinh-8
 • Tan muc dau tich quy gia cua dien Kinh Thien vua phat lo-Hinh-9
 • Tan muc dau tich quy gia cua dien Kinh Thien vua phat lo-Hinh-10
 • Tan muc dau tich quy gia cua dien Kinh Thien vua phat lo-Hinh-11
 • Tan muc dau tich quy gia cua dien Kinh Thien vua phat lo-Hinh-12
 • Tan muc dau tich quy gia cua dien Kinh Thien vua phat lo-Hinh-13
Quốc Lê