Tận mục kho báu Đông Sơn lần đầu tiên công bố ở Việt Nam

Google News

Tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (Hà Nội) đang trưng bày chuyên đề "Âm vang Đông Sơn", quy tụ những hiện vật đặc sắc và quý giá của nền văn hóa Đông Sơn, trong đó nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

 • Tan muc kho bau Dong Son lan dau tien cong bo o Viet Nam
 • Tan muc kho bau Dong Son lan dau tien cong bo o Viet Nam-Hinh-2
 • Tan muc kho bau Dong Son lan dau tien cong bo o Viet Nam-Hinh-3
 • Tan muc kho bau Dong Son lan dau tien cong bo o Viet Nam-Hinh-4
 • Tan muc kho bau Dong Son lan dau tien cong bo o Viet Nam-Hinh-5
 • Tan muc kho bau Dong Son lan dau tien cong bo o Viet Nam-Hinh-6
 • Tan muc kho bau Dong Son lan dau tien cong bo o Viet Nam-Hinh-7
 • Tan muc kho bau Dong Son lan dau tien cong bo o Viet Nam-Hinh-8
 • Tan muc kho bau Dong Son lan dau tien cong bo o Viet Nam-Hinh-9
 • Tan muc kho bau Dong Son lan dau tien cong bo o Viet Nam-Hinh-10
 • Tan muc kho bau Dong Son lan dau tien cong bo o Viet Nam-Hinh-11
 • Tan muc kho bau Dong Son lan dau tien cong bo o Viet Nam-Hinh-12
 • Tan muc kho bau Dong Son lan dau tien cong bo o Viet Nam-Hinh-13
 • Tan muc kho bau Dong Son lan dau tien cong bo o Viet Nam-Hinh-14
Quốc Lê