Tần Thủy Hoàng cả đời nôn nóng muốn trộm mộ người nào?

Là hoàng đế đầu tiên của đất nước Trung Hoa thống nhất, Tần Thủy Hoàng từng nhòm ngó và muốn trộm mộ của một nhân vật nổi tiếng. Vì sao có chuyện kỳ lạ này?

  • Tan Thuy Hoang ca doi non nong muon trom mo nguoi nao?
  • Tan Thuy Hoang ca doi non nong muon trom mo nguoi nao?-Hinh-2
  • Tan Thuy Hoang ca doi non nong muon trom mo nguoi nao?-Hinh-3
  • Tan Thuy Hoang ca doi non nong muon trom mo nguoi nao?-Hinh-4
  • Tan Thuy Hoang ca doi non nong muon trom mo nguoi nao?-Hinh-5
  • Tan Thuy Hoang ca doi non nong muon trom mo nguoi nao?-Hinh-6
  • Tan Thuy Hoang ca doi non nong muon trom mo nguoi nao?-Hinh-7
  • Tan Thuy Hoang ca doi non nong muon trom mo nguoi nao?-Hinh-8
  • Tan Thuy Hoang ca doi non nong muon trom mo nguoi nao?-Hinh-9
  • Tan Thuy Hoang ca doi non nong muon trom mo nguoi nao?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)