Tây Sơn Thất hổ tướng: Tuyệt đỉnh côn thần là ai?

Là 1 trong 7 hổ tướng nhà Tây Sơn, Võ Đình Tú thông thạo đủ mọi loại: kiếm, thương, quyền…, đặc biệt là thiết côn. Nữ tướng Bùi Thị Xuân dành tặng ông mỹ từ: "Thiết côn tướng quân".

 • Tay Son That ho tuong: Tuyet dinh con than la ai?
 • Tay Son That ho tuong: Tuyet dinh con than la ai?-Hinh-2
 • Tay Son That ho tuong: Tuyet dinh con than la ai?-Hinh-3
 • Tay Son That ho tuong: Tuyet dinh con than la ai?-Hinh-4
 • Tay Son That ho tuong: Tuyet dinh con than la ai?-Hinh-5
 • Tay Son That ho tuong: Tuyet dinh con than la ai?-Hinh-6
 • Tay Son That ho tuong: Tuyet dinh con than la ai?-Hinh-7
 • Tay Son That ho tuong: Tuyet dinh con than la ai?-Hinh-8
 • Tay Son That ho tuong: Tuyet dinh con than la ai?-Hinh-9
 • Tay Son That ho tuong: Tuyet dinh con than la ai?-Hinh-10
 • Tay Son That ho tuong: Tuyet dinh con than la ai?-Hinh-11
 • Tay Son That ho tuong: Tuyet dinh con than la ai?-Hinh-12
 • Tay Son That ho tuong: Tuyet dinh con than la ai?-Hinh-13
Thu Hà (TH)