Tên gọi Sa Đéc có nghĩa gì?

Theo Song Phúc/Zing -

Sa Đéc có thể là chợ sắt/chợ bán sắt theo tiếng Khmer, hoặc tên một vị nữ thủy thần của người Chân Lạp, thường được người dân trong vùng thờ trên sông, hoặc tên một vị thần được thờ ở nhiều nơi. 

  • Ten goi Sa Dec co nghia gi?
  • Ten goi Sa Dec co nghia gi?-Hinh-2
  • Ten goi Sa Dec co nghia gi?-Hinh-3
  • Ten goi Sa Dec co nghia gi?-Hinh-4
  • Ten goi Sa Dec co nghia gi?-Hinh-5
  • Ten goi Sa Dec co nghia gi?-Hinh-6
  • Ten goi Sa Dec co nghia gi?-Hinh-7