Thái giám nào lộng quyền nhất Trung Quốc, ép hoàng hậu phá long thai?

Google News

Ngụy Trung Hiền là thái giám khét tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Từ một kẻ lưu manh, mù chữ, Ngụy Trung Hiền từng bước trở thành hoạn quan quyền lực. Theo một số ghi chép, thái giám lộng quyền này cả gan ép hoàng hậu phá long thai.

  • Thai giam nao long quyen nhat Trung Quoc, ep hoang hau pha long thai?
  • Thai giam nao long quyen nhat Trung Quoc, ep hoang hau pha long thai?-Hinh-2
  • Thai giam nao long quyen nhat Trung Quoc, ep hoang hau pha long thai?-Hinh-3
  • Thai giam nao long quyen nhat Trung Quoc, ep hoang hau pha long thai?-Hinh-4
  • Thai giam nao long quyen nhat Trung Quoc, ep hoang hau pha long thai?-Hinh-5
  • Thai giam nao long quyen nhat Trung Quoc, ep hoang hau pha long thai?-Hinh-6
  • Thai giam nao long quyen nhat Trung Quoc, ep hoang hau pha long thai?-Hinh-7
  • Thai giam nao long quyen nhat Trung Quoc, ep hoang hau pha long thai?-Hinh-8
  • Thai giam nao long quyen nhat Trung Quoc, ep hoang hau pha long thai?-Hinh-9
  • Thai giam nao long quyen nhat Trung Quoc, ep hoang hau pha long thai?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)