Thảm họa núi lửa đoạt mạng gần 30.000 người, chỉ 1 thoát nạn

Năm 1902, núi lửa Pelée phun trào dữ dội. Hậu quả là khoảng 30.000 người dân ở thành phố Saint-Pierre, Martinique tử vong và chỉ duy nhất 1 người thoát chết.

  • Tham hoa nui lua doat mang gan 30.000 nguoi, chi 1 thoat nan
  • Tham hoa nui lua doat mang gan 30.000 nguoi, chi 1 thoat nan-Hinh-2
  • Tham hoa nui lua doat mang gan 30.000 nguoi, chi 1 thoat nan-Hinh-3
  • Tham hoa nui lua doat mang gan 30.000 nguoi, chi 1 thoat nan-Hinh-4
  • Tham hoa nui lua doat mang gan 30.000 nguoi, chi 1 thoat nan-Hinh-5
  • Tham hoa nui lua doat mang gan 30.000 nguoi, chi 1 thoat nan-Hinh-6
  • Tham hoa nui lua doat mang gan 30.000 nguoi, chi 1 thoat nan-Hinh-7
  • Tham hoa nui lua doat mang gan 30.000 nguoi, chi 1 thoat nan-Hinh-8
  • Tham hoa nui lua doat mang gan 30.000 nguoi, chi 1 thoat nan-Hinh-9
  • Tham hoa nui lua doat mang gan 30.000 nguoi, chi 1 thoat nan-Hinh-10
Tâm Anh (theo History)